Ga naar inhoud
 • Privacybeleid
 • BMW Z Forum NL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   

  Contactgegevens 

  BMW Z Forum NL

  p/a Kraaiensteinlaan 39

  6825 DB  ARNHEM

  admin@bmwzforum.nl

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken 

  BMW Z Forum NL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

   

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - E-mailadres

  - IP-adres

  - Gegevens over jouw activiteiten op onze website

  - Internetbrowser en apparaat type

  - Additionele, niet verplichte, informatie door jou verstrekt bij het registreren op BMW Z Forum NL

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bmwzforum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  BMW Z Forum NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  - Verzenden van een nieuwsbrief en/of urgente informatie

  - Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

   

  Forumsoftware & hosting

  BMW Z Forum NL maakt gebruik van de forumsoftware IPS van Invision Community in de Verenigde Staten (www.invisioncommunity.com). BMW Z Forum NL heeft er voor gekozen om vanaf 21 december 2021 het forum in eigen beheer te hosten op de servers van TransIP in Nederland (www.transip.nl). De uitbesteding aan IC/IPS voor wat betreft het hosten in de cloud is per 21 december 2021 dan ook gestopt. De software, maar ook de beveiliging, blijft altijd up-to-date. De database staat opgeslagen op de servers van TransIP in Nederland. In geval van technische ondersteuning, hebben zowel TransIP als IC/IPS uitsluitend toegang tot het forum en bijbehorende systemen, na onze toestemming.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  BMW Z Forum NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de regel betekent dit dat deze gegevens worden bewaard zolang een forumlid een geregistreerd lid is op BMW Z Forum NL. In het hoogst uitzonderlijke geval dat een geregistreerd lid permanent wordt verwijderd (zgn. permaban), zullen IP-adres, e-mailadres en forumnaam in een blacklist worden opgenomen om nieuwe registratie en toegang tot het forum te voorkomen. De gegevens die in deze blacklist zijn opgenomen, staan geheel afzonderlijk van elkaar geregistreerd. Op het moment dat een lid wordt verwijderd, zal het account nog gedurende 6 maanden in stand worden gehouden. Na deze 6 maanden wordt het account met de daaraan gekoppelde persoonsgegevens geheel verwijderd en is vanaf dat moment ook niet meer te herstellen. De forumnaam wordt vooraf gegaan door 'Guest' en de berichten die eerder op het forum zijn geplaatst, blijven omwille van de leesbaarheid van de discussies behouden.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  BMW Z Forum NL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met zowel IC/IPS als TransIP, die jouw gegevens uitsluitend kunnen inzien/verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BMW Z Forum NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  BMW Z Forum NL gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BMW Z Forum NL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden (Google Analytics) zodat we op eventueel op maat gemaakte content en advertenties zouden kunnen gaan aanbieden.

   

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

   

  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Zie voor een toelichting: Cookies wat zijn het en wat doe ik ermee?

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BMW Z Forum NL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Forumberichten zullen alleen op verzoek worden verwijderd of aangepast, wanneer deze persoonlijke gegevens bevatten. Om discussies logisch te houden, zal dus nooit een volledige gespreksgeschiedenis worden verwijderd. Eenmaal verwijderde accounts kunnen niet op een later moment weer actief worden gemaakt.

   

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@bmwzforum.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Vermeld daarin ook duidelijk je forumnaam. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  BMW Z Forum NL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens NL

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  BMW Z Forum NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met één van onze admins of via privacy@bmwzforum.nl. BMW Z Forum NL heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

   

  - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

  - Het BMW Z Forum NL wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aangeboden. Dit houdt in dat jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding worden verstuurd. Je kunt je dit zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.